ชาคริต ร่วมงานบ้านสวนโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์

BAM เปิดตัวโครงการบ้านสวนสุขใจ กับสมุนไพรในบ้านเรา ต่อยอดโครงการจากปี 61 เอาใจคนรักสุขภาพ ที่เน้นการปลูกพืชสมุนไพรรอบบ้านกินอาหารเป็นยา และเพื่อการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติแบบสังคมเมือง โดยใส่ Concept “Digital Living Home” ที่เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านผ่าน Application บนหน้าจอมือถือ พร้อมคัดทรัพย์บ้าน และที่ดินเปล่าที่สามารถทำเป็นบ้านสวนสุขใจ จำนวน 4,648 รายการ มูลค่า 27,980 ล้านบาท ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ และสามารถเยี่ยมชมโครงการฯตัวอย่างได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

วันนี้ (4 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นประธานในพิธีเปีหน้าโทวงการบ้านสานสุขใจ กับสมุนไพรในบ้านเรา จาก BAM โดยมี นายสมพร พูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร พนักงาน BAM พร้อมทั้งสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการฯ ณ เมืองเอก รังสิต จังหวัดปทุมธานี

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร BAM กล่าวว่า โครงการบ้านสวนสุขใจกับสมุนไพรในบ้านเรา จาก BAM เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการบ้านสวนสุขใจ ที่ได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันคนในสังคมเริ่มให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพมากขึ้นโดย BAM ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาประกอบอาหาร และมีสรรพคุณทางยาสามารถนำมาบำบัดรักษาอาการต่างๆ ได้มากมาย อีกทั้งยังเป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ จึงเป็นที่มาของแนวคิคการปลูกพืชสมุนไพรกินเป็นยา เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวบ้านสวนโดยสามารถปลูกได้ในบริเวณที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมจากที่ปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้ว

โครงการบ้านสวนสุขใจ กับสมุนไพรในบ้านเรา จาก BAM เป็นการสร้างที่อยู่อาศัย โดยการประยุกต์และผสมผสานระหว่างการเกษตรอินทรีย์ที่เป็นเรื่องสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายโครงการที่ผ่านมา BAM ได้ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ
รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคม ที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากในปี 2552 ได้เปิดตัวโครงการ พออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก. จากนั้น ในปี 2554 ต่อยอดด้วยโครงการ ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ได้น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM กล่าวว่า โครงการบ้านสวนสุขใจ กับสมุนไพรในบ้านเรา จาก BAM ยังเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ  ไว้ได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตในบ้านสวนที่เรียบง่าย แต่ครอบคลุมด้วยประโยชน์ใช้สอย และสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ภายได้ Concept “Digital Living Home” ที่เพิ่มฟังก์ชั่นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้านเข้ากับ Applicationบนมือถือ ได้ตลอศ 24 ชั่วโมง เช่น smart door, Smart key ,window Sersor, smart switch เป็นต้นทั้งนี้ในปี 2562 BAM มีแผนบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายภายใต้ Concept “Digital Living Home” โดยจัดทำห้องชุดและบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมได้

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*