ร่วมสนับสนุนดอกแก้วกัลยา โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

      

ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เพื่อเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ จัดจำหน่ายโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 1 โซน  เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรและคนพิการทั่วประเทศ 

พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากพลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์  เสาวภาพ ให้เกียรติเยี่ยมชมจุดจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. โดยมีคุณสุฐิตา โชติจุฬางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. เดอะ  แพลทินัม กรุ๊ป ให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*