VIDEO CLIP

กองทัพไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการภาพยนตร์สั้น เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่วมส่งภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว