PR News

สนพ. ชี้สังคมไทยยุคดิจิทัล บริโภคพลังงานฟุ่มเฟือย แนะวิธีประหยัดพลังงานผ่านคลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” หวังสร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน