PRVARIETY GUIDE

คำแนะนำการใช้งาน POST NEWS

 

1. เพิ่มชื่อเรื่อง

2. เพิ่มเนื้อข่าว

3. เพิ่มรูปภาพ

4. ตั้งค่าให้แสดงผลรูปภาพในหน้าแรก FEATURED

5. ตั้งค่าให้แสดงผลตัววิ่งในแถบ BREAKING NEWS

6. เลือกหมวด PR NEWS และเลือกให้แสดงผลใน LASTEST NEWS , OUR PICK หรือ TOP STORIES หมวดใดหมวดหนึ่งเท่านั้น

7. เพิ่มป้ายกำกับ คำที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

8. ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง (ขนาด 500px X 300px เท่านั้น) เพื่อให้แสดงผลรูปภาพในหน้าแรก

9. คลิกเผยแพร่