ลงข่าวประชาสัมพันธ์

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
เว็บไซต์ prvariety.net เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีโคคอม จำกัด ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ PRvariety เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
PRvariety มีโนบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านจากบุคคลที่สาม เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น PRvariety ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้น พร้อมกันนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับเช่น กัน

2. การระงับข้อพิพาท
PRvariey จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากข้อมูล และเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ PRvariety 

3. การใช้งาน
– ผู้ที่สามารถลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนตามความจริงเท่านั้น
– ห้ามลงข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม กฎหมาย ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การก่อให้เกิดความแตกแยก รวมถึงข้อความอันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ามี ประกาศผิดกฎ กติกา ฝ่าฝืน ละเมิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน PRvariety สงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบประกาศและยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากพบว่าเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์นั้นๆก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ PRvariety หรือบุคคลอื่นบุคคลใด ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของประกาศนั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่ เพียงผู้เดียว
– ห้ามลงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆได้แก่ สินค้าและบริการผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมทุกชนิด สินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่ อย. ประกาศห้ามจำหน่าย ยาและอาหารเสริมที่ไม่มีเลข อย. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาต การซื้อ – ขายบริการทางเพศ โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทำงานผ่านเน็ตทุกประเภท

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากเกิดข้อพิพาทจะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

 

วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์

 

***เมื่อทำการสมัครลงข่าวแล้วกรุณายืนยันตัวตนที่อีเมล์ที่ท่านลงข้อมูลไว้ก่อนนะคะ
หากไม่พบอีเมล์กรุณาเช็คดูในกล่อง junk mail หรือ spam mail ค่ะ ขอบคุณค่ะ
สอบถามการใช้งาน โทร. 084-932-3535 หรือ prvariety.tv@gmail.com
... ...