สร้างเมืองอัจฉริยะ

สร้างเมืองอัจฉริยะ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 ภายใต้แนวคิด “Smart & Innovative Cities for all” โดยมี นายวีรพล จงเจริญใจ เป็นประธานจัดงานในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และมีกิจกรรมสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 4 หัวข้อ อาทิ ดร. ภาสกร ประถมบุตร  สุวัจน์ ลิปตพัลลภ  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ฐาปนา บุญยประวิตร  อัญชนา วัลลิภากร ฯลฯ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ASA-Real-Estate-Forum-2019  หรือสอบถามเพิ่มเติม  ได้ที่ 0-2319-6555 ต่อ 201, 203

 

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม :เตชินี  แก้วดวงงาม  โทร. 061-991-6154,วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320