โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ในโอกาสเดินทาง
เพื่อปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนา โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
จากนั้นได้เดินทางร่วมงานประชุม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด


Facebook: Pullman Khon Kaen Raja Orchid
Instagram: PullmanKhonKaen

#โรงแรมพูลแมนขอนแก่น #ต้อนรับองคมนตรี #AllAccor #PullmanKhonKaen