วัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์กลางบึง จังหวัดสุโขทัย

วัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์กลางบึง จังหวัดสุโขทัย

วัดตระพังเงิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ โบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงล้อมรอบแต่อาศัยน้ำเป็นขอบเขตของวัด คำว่า “ตระพัง” เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า “สระน้ำ”


โบราณสถานของวัดนี้มีเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมซึ่งมีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า โดยมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือ เจดีย์ทรงดอกบัวตูมของวัดนี้จะมีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้านสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและเดิน (ปางลีลา) ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงดอกบัวตูมในที่อื่นๆ


ทางด้านตะวันออกของเจดีย์ประธานเป็นเกาะ มีอุโบสถ (โบสถ์) ตั้งอยู่กลางสระน้ำตามคตินทีสีมาหรืออุทกสีมาเช่นเดียวกันกับวัดสระศรีที่ใช้น้ำในการสื่อความหมายของความบริสุทธิ์และของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com


Admin: Numsomns