วัดชนะสงคราม แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตของสุโขทัย

วัดชนะสงคราม แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตของสุโขทัย

วัดชนะสงคราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองสุโขทัย มีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ด้านหน้ามีวิหาร และเจดีย์รายต่าง ๆ รวมทั้งยังมีเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “เจดีย์ทรงวิมาน” ซึ่งมีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ จำนวน 2 องค์ ขนาบอยู่ด้านข้างเจดีย์ประธานทางด้านทิศตะวันออก เจดีย์ทรงวิมานนี้ยังมีปรากฏอยู่ที่โบราณสถานแห่งอื่นอีก เช่น เจดีย์รายที่วัดตระพังเงินเมืองสุโขทัย และเจดีย์รายที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวเมืองศรีสัชนาลัย กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเจดีย์นี้น่าจะถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นในระยะเวลาต่อมา ในสมัยเมื่อสุโขทัยยังรวมอยู่ในราชอาณาจักรอยุธยา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/

Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: Numsomns