วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสุโขทัย

วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสุโขทัย

วัดเชตุพน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัย มีมณฑปจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท นั่ง นอน ยืน และเดิน เป็นประธานของวัด กำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปจตุรมุขนี้สร้างขึ้นจากหินชนวนขนาดใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้

จากจารึกวัดสรศักดิ์ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ไว้ว่า เมื่อครั้งพระมหาเถรธรรมไตรโลกฯผู้มีศักดิ์เป็นน้าของพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสุโขทัยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสรศักดิ์ได้มีการร่วมชุมนุมกับพระที่วัดเชตุพน ทั้งนี้หากจะพิจารณาร่วมกับรูปแบบของศิลปกรรมแล้วทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้น่าจะมีความสำคัญอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลาย

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/

 

Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: Numsomns