วิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDCร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นคืนป่าให้กับอุทยานเขาอีโต้ ปราจีนบุรี

วิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDCร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นคืนป่าให้กับอุทยานเขาอีโต้ ปราจีนบุรี

 

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งบนโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต MQDC จึงริเริ่มโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC (Whizdom Re-Forest by MQDC) และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปลูกฟื้นคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณวนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

 

วันที่ 3 กันยายน 2562, ปราจีนบุรี – บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำถึงจุดยืนด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เดินหน้าจัดโครงการ “วิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC” เป็นปีที่ 3 (ครั้งที่ 4 ติดต่อกัน) เพื่อสร้างป่าต้นน้ำในการบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า โดยเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจุดเริ่มต้น ตั้งเป้าทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี และ 10 ปี ในการสร้างเครือข่ายและขยายผลต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกจุดของประเทศ

 

นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการแบรนด์วิสซ์ดอม MQDC กล่าวว่า “โครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC คือโอกาสของทุกคนในการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสานต่อจนเป็น Whizdom Re-forest Community Platform”

“เราเลือกพื้นที่บริเวณวนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้อยใหญ่ รวมถึงเป็นต้นน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครนายกมายังคลองประปาที่ซึ่งผลิตน้ำประปาที่เราใช้กัน เมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงลงพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐคือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ. 1 (เขาอีโต้) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ ในการวางแผนเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไป” นายอัษฎา กล่าว 

โดยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด ปลูก ฟื้น คืน ป่า “เพราะป่า คือบ้านของทุกชีวิต” ตั้งเป้าปลูกต้นกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 11,500 ต้น 13 สายพันธุ์ที่มาจากการร่วมปลูกต้นไม้ออนไลน์จากผู้สนใจทั่วไปทาง www.whizdomreforest.com และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 9 ฝาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านโครงการวิสซ์ดอม บริษัทพันธมิตร นักเรียนนักศึกษา คนรุ่นใหม่ รวมถึงวิสซ์ดอม แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด “นาย – ณภัทร เสียงสมบุญ” เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ถือเป็นการสร้าง Community Platform เพื่อขยายฐานกลุ่มคนในการสานต่อโครงการรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแบบฉบับของตนเองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่และคนในเมือง

“ในฐานะคนรุ่นใหม่ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ ผมรู้สึกชื่นชมทีมงานที่ได้คิดและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่กำลังมีปัญหาและหาทางเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา ทุกคนมีอุดมการณ์เหมือนกันคือต้องการปลูก ฟื้น คืน ป่า เพื่อให้ป่านั้นกลับมาสมบูรณ์ เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิตครับ” นาย ณภัทร กล่าว

 “ที่ผ่านมาตลอดทั้ง 4 ครั้ง ทางโครงการได้สร้างฝายชะลอน้ำมาแล้ว 35 ฝาย ปลูกต้นไม้รวมแล้วกว่า 12,500 ต้นมีคนมาร่วมมือกว่า 1,300 คน ถือได้ว่าวันนี้โครงการ Whizdom Re-forest ของเราได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับป่าในระยะยาวแล้ว” นายอัษฎา กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้โครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC มีแผนที่จะส่งเข้าประกวดรางวัลทั้งในระดับ Asia และ Global โดยแบ่งเป็น 2 สาขา คือ ประเภท CSR และ Innovation and Invention Awards อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC www.whizdomreforest.com

 

####

เกี่ยวกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

 

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) และมัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

 

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก

 

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com