วัดซ่อนข้าว อุทยานประวัติศาสตร์เก่า ณ เมืองสุโขทัย

วัดซ่อนข้าว อุทยานประวัติศาสตร์เก่า ณ เมืองสุโขทัย

วัดซ่อนข้าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือใกล้กับประตูศาลหลวงและวัดสรศักดิ์ โบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ก็คือ เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมที่มีลักษณะของเรือนธาตุทึบตันเพื่อรองรับรูปดอกบัวตูมอันเป็นลักษณะทั่วไปของเจดีย์ชนิดนี้ (แต่ส่วนยอดได้พังทลายไปแล้วในปัจจุบัน) นอกจากนี้ยังมีวิหาร มณฑป และฐานเจดีย์รายอีกจำนวน 2 องค์ โบราณสถานทั้งหมดของวัดนี้มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ แต่เดิมทีวัดซ่อนข้าวไม่มีชื่อและหลักฐานปรากฏอยู่ในศิลาจารึก เป็นแต่เพียงชื่อที่ใช้เรียกของคนในท้องถิ่น และต่อมากรมศิลปากรได้ขุดแต่งและบูรณะวัดแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2508
 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: Numsomns