ผู้บริหารสาวไฟแรง อินดี้ สุภาพร คว้ารางวัล “คนดีของสังคม”

ผู้บริหารสาวไฟแรง อินดี้ สุภาพร คว้ารางวัล “คนดีของสังคม”

ด้วยความคิดส่วนตัวที่ว่า “เพราะเราเกิดมาบนแผ่นดินนี้ จึงอยากตอบแทนคุณแผ่นดิน” จึงทำให้คุณสุภาพร จันมะณีปัจจุบันทำอาชีพเป็นพิธีกรและทำธุรกิจร้านอาหาร “ครัวอินดี้”ทำความดีทุกครั้งที่มีโอกาสแม้ในเรื่องเล็กน้อยๆจนไปถึงเรื่องใหญ่ และนั่นยังทำให้เจ้าตัวรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ทำความดี เพราะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคม แล้วอยากประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

​ด้วยการทำความดีตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนทำให้คุณอินดี้ สุภาพร จันมะณีได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล โครงการปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและ ค่านิยมหลักของคนไทย “คนดีของสังคม” ประจำปีพุทธศักราช ๑๕๖๒ และได้รับรางวัลมาครอบครองในที่สุด

​โดยโครงการปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและค่านิยมหลักของคนไทย “คนดีของสังคม” ประจำปีพุทธศักราช ๑๕๖๒ ที่จัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน จะทำการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณแก่ “คนดีของสังคม” บุคคลและองค์กร หน่วยงาน ที่มีความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โดดเด่น ในสาขาอาชีพต่างๆ และเยาวชนที่ไทยที่เด่นเป็นต้นแบบตัวอย่างแก่สังคม เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทย ตระหนักถึงการปลูกจิตสำนึกต่อค่านิยมหลักของคนไทยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนทั้งการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานพิธีมอบ