วัดเขาพนมเพลิง เปิดตำนานศาลเจ้าแม่ละอองสําลี

วัดเขาพนมเพลิง เปิดตำนานศาลเจ้าแม่ละอองสําลี

วัดเขาพนมเพลิง เป็นวัดที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวของพงศาวดารเหนือตอนที่เกี่ยวกับตํานานการสร้างเมืองสวรรคโลกเรื่องฤษีสัชนาลัยกล่าวกับผู้นําชุมชนนามบาธรรมราชว่า

“…สูเจ้าจงเอาพนมเพลิงเข้าไปในเมืองที่เป็นที่สร้างพรตบูชากูณฑ์...”

 

วัดเขาพนมเพลิงตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมืองศรีสัชนาลัย มีบันไดทางขึ้นก่อด้วยศิลาแลงจํานวน 114 ขั้น และมีร่องรอยของอาคารประเภทศาลาสําหรับให้พุทธศาสนิกชนแวะพักอยู่ทั้งสองข้างของบันได

 

โบราณสถานที่สําคัญภายในวัดนี้ก็คือเจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังในสมัยสุโขทัยระยะหลัง ฐานชั้นล่างเป็นชุดฐานเขียงหน้ากระดานและฐานปัทม์ ที่ท้องไม้ของฐานปัทม์มีร่องรอยการประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปลีลารอบเจดีย์ ถัดขึ้นไปจะเป็นชั้นฐานปัทม์ 1 ชั้นในผังแปดเหลี่ยมรองรับส่วนของชุดบัวถลา 3 ชั้น องค์ระฆังมีขนาดเล็กเพรียว เหนือองค์ระฆังจะเป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยม ส่วนก้านฉัตรและปล้องไฉนได้ชํารุดหักหายไป ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานเป็นวิหารโถง ขนาด 14 x 20 เมตร ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งได้รับการบูรณะมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2521 ด้านหลังของวัดนี้มีมณฑปขนาดใหญ่ 1 หลัง เป็นมณฑปอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีบันไดทางขึ้นจากพื้นไปยังซุ้มที่ประดิษฐานรูปเคารพกลางอาคาร หลังคาของมณฑปแห่งนี้ก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูปทรงจั่วและคนในท้องถิ่นเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแม่ละอองสําลี”

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: Numsomns