มงคลแห่งชีวิตคู่ “ใบเตย อาร์สยาม – ดีเจแมน พัฒนพล” เข้าเฝ้า-รับประทานน้ำพระพุทธมนต์จาก “สมเด็จพระสังฆราช”

มงคลแห่งชีวิตคู่ “ใบเตย อาร์สยาม – ดีเจแมน พัฒนพล”  เข้าเฝ้า-รับประทานน้ำพระพุทธมนต์จาก “สมเด็จพระสังฆราช”

มงคลแห่งชีวิตคู่“ใบเตย สุธีพร และดีเจแมนพัฒนพลกุญชรณอยุธยา" เข้าเฝ้าและขอรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก(อัมพรอมฺพโร) ณวัดราชบิตรสถิตสีมารามราชวรวิหารเมื่อช่วงเช้าวันนี้